*Nulstil både Cradle og scanner for at sikre at de er klar til pair*

  • Cradle: Tryk på knappen på venstre side af cradlen og hold den indtil Side Indicators blinker rødt og grønt.
  • Scanner: Scan Factory Default stregkode nedenunder og scanner vil blinke rødt og grønt.

(Hvis du ikke scanne noget, tryk på Reset Button i bunden af scanneren med en papirklips)


  1. Scan Factory Default stregkoden 
  2. Scan Uninstall stregkoden    
  3. Scan PAIR Mode stregkoden
  4. Put scanneren i cradlen og vent på pair bekræftelse beep.

           Cradlen vil lyse blåt i center indicator.

           Scanneren vil nu blinke grønt hvert 1,5 sekund i status Indicator når den er i cradlen.


       5. Scanneren og Cradlen er forbundet når Link Indicator blinker blåt hvert 2,5 sekund.