/ Problemstillingen: 

Printeren kører en masse labels ud og beep'er og blinker i CONDITION og ERROR langsomt på samme tid.


/ Løsning nr. 1 (Sensor Placering):

 1. Åben topcover og derefter printhovedsektion (Blå knap)
 2. Fjern labels
 3. Skub sensorerne til højre
 4. Skub media guiden til venstre, så du skubber til upper- og lower sensor (Sensorerne skal være indefor label bredde)
 5. Skub media guiden til højre
 6. Løft øverste sensorarm og ifør labels
 7. Skub media guiden hen til labelen
 8. Sænk sensorarmen og luk printhovedsektion
 9. Tryk på FEED for at kontrollere at printeren virker


/ Løsning nr. 2 (Sensor Kalibrering):

 1. Åben printhovedsktion og løft sensorarm
 2. Fjern labels så du har 10cm baggrundspapir uden labels (Placer baggrundspapir hvor sensorerne er)
 3. Sænk sensorarm og luk printhovedsektion
 4. Sluk printeren
 5. Tryk og hold inde på de 3 knapper i front paneleret (PAUSE, FEED og STOP)
  - Tænd derefter printeren
 6. Slip de3 knapper når CONDITION Lyser
 7. Hold MODE/REPEAT knappen inde og tryk derefter på PAUSE (Printeren skal brumme og label kommer langsomt frem)
 8. Tryk på STOP for at gemme kalibrering
 9. Tryk på FEED for at kontrollere at printeren virker