Warm Boot

Tryk på ESC og Tænd/Sluk på samme tid.Cold Boot

Tryk på ESC, Joystick og Tænd/Sluk på samme tid.

ADVARSEL !!! Du vil blive bedt om at sætte tid og dato.