/ VELKOMMEN

Du har lejet en Delfi Technologies lager optællingssæt, som indeholder PDA(er) med tilhørende base(r).

På følgende sider vil vi prøve at guide dig igennem opsætningsprocessen, og gøre din status nemmere.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, der ikke er omfattet af denne vejledning.

/ HVAD DU HAR BRUG FOR

 • Hardwaren (PDA, base, strømforsyning og USB-kabel)
 • Softwaren på PDA (Delfi MobileForce)
 • Delfi Communication Center (DCC) (for at kommunikere mellem PC og PDA)
 • Windows Mobile Device Center (Driveren mellem PC og PDA)


/ PAKKENS INDHOLD

 • Quick guide
 • PDA(er) (Delfi Mira eller Delfi Nova)
 • Base(r) (USB + Ethernet)
 • Strømforsyning
 • USB-kabel/ INDSTALLATION - HARDWARE

 1. Vælg mellem Ethernet og USB på bagsiden af basen
 2. Tilslut strømforsyningen til basen
 3. Tilslut enten Ethernet- eller USB-kabel til basen (afhænger af kommunikation typen)
 4. Installere og opsæt Delfi Communication Center på din PC, se afsnit om PC software, hvor det står nærmere forklaret.
 5. Åben Windows Mobile Device Center for at bekræfte at programmet er virker på PC. Hvis ikke se afsnit om fejlsøgning.
 6. Tænd PDA’en og opsæt PDA’en, se side 8, hvor det står nærmere forklaret.
 7. PDA’en er nu klar til brug.

/ PC SOFTWARE (DELFI COMMUNICATION CENTER)

/ INSTALLER DCC

 1. Download den nyeste version af Delfi Communication Center
  www.support.delfi.com under Download
  Delfi/Software/Delfi Communication Center/Software versions/Version 1.1.0.4
 2. Følg installationsguiden
  Fundet under Download/Delfi/Software/Delfi Communication Center/Manuals
 3. Når den spørger efter en licens key, indtast licens key, som står på din ordrebekræftelse.
 4. Vælg kommunikation type (USB eller Ethernet)
 5. Fuldfør installationen

/ OPSÆT DCC

Kommunikation indstillinger:

 1. Gå til Settings
 2. Tryk på Communication fanen
 3. Vælg den ønskede kommunikation type
 4. Use Wifi / Ethernet
 5. Use Direct Connection (USB)
 6. Tryk på Apply

File Settings:

 1. Gå til Settings
 2. Tryk på File fanen
 3. Ændre indstillinger, så de er tilpasset dit behov
 4. Tryk på Apply

Fil/Eksport (Til PDA) (File/Export (To terminal))

Du har følgende indstillingsmulighed for eksport til PDA:

 • Eksportsti (Export path)
 • Unikke stier (Unique directories)
 • Parametre (Parameters)
 • Slet efter overførsel (Delete after transfer)

Eksportstien kan blive separeret ud i unikke mapper for eksempel seriel nummer på PDA, så de ikke modtager alle filerne i eksport, men kun de filer, som er tiltænkt PDAen

Parameter feltet bestemmer hvordan du vil bruge de unikke mapper

Slet efter overførelse kan slette Globale filer og / eller Terminal specifikke filer

 

Fil/Import (Fra PDA) (File/Import (From terminal))

Du har følgende indstillingsmulighed for import fra PDA:

 • Import sti (Import path)
 • Slet filer (Delete files)
 • Importerede filer (Imported files)
 • Unikke mapper (Unique directories)
 • Parametre (Parameters)

Importstien kan blive separeret indtil unikke mapper for eksempel seriel nummer på PDA, så PDA’en kan aflevere filerne i unikke med navngivet efter deres serie nummer.

Slet filer skal markeres, hvis du vil have at filerne på PDA skal slettes efter endt kommunikation til Delfi Communication Center.

Parametre feltet bestemmer hvordan de unikke mapper skal navngives, hvis du ønsker unikke filer.

Importerede filer kan blive gemt på 2 måder; tilføje til eksisterende filer eller over skrive eksisterende filer.


Monitor:

 1. Go to Monitor
  Monitor fanen viser den nuværende kommunikation mellem PDA og Delfi Commuication Center, om det er via Ethernet, Wi-Fi eller Direct Communication (USB).
  Der er to knapper Gem (Save) og Tøm (Clear). Gem gemmer linjerne fra moniteren i en .XML-fil og Tøm tømmer monitor listen./ PDA SOFTWARE (DELFI MOBILEFORCE)

/ OPSÆTNING AF PDA

Følg disse punkter i hovedmenuen:

 1. Tryk på F2
 2. Indtast Delfi password: 70222555 og tryk på ENT
 3. Tryk på Opsætning
 4. Tryk på 2. Opsætning
 5. Tryk på 1. Kommunikation
 6. Vælg mellem forbindelse Direct Connect eller Ethernet Cradle
 7. Hvis Ethernet Cradle er valgt, skal du sætte IP til PC’en hvor Delfi Communication Center er installeret
 8. Server port: 8221
 9. Tryk på gem knappen for gemme indstillingerne
 10. Tryk på ’venstre pil’ knappen på skærmen
 11. Tryk på det ’røde kryds’ knappen på skærmen
 12. Tryk på det Applikation
 13. PDA’en er nu klar til brug

 


/ KOMMUNIKATION MED COMPUTER

 • Når du benytter USB eller Ethernet forbindelse: placer PDA’en i basen og vent på kommunikation.
 • Når du benytter Wi-Fi forbindelse: Tryk på synkronisering knappen i bunden af hovedmenuen og vent på kommunikation.

/ BASIS TASTEFUNKTIONER

Følgende standardfunktioner findes i programmet Delfi MobileForce:

/ Hovedmenu:

 • Tastaturet kan benyttes til at åbne menuer, i stedet for at benytte touch-skærmen eller navigere via piltasterne. For eksempel hvis man ønsker at åbne "4. Inventory", kan her trykkes på knap "4" på PDA’en.
 • F2 bruges til at komme ind i opsætningsmenuen. Her skal bruges Delfi Password; "70222555" (uden " ").
  For at lukke programmet, åbnes opsætningsmenuen og herefter vælges rødt kryds nederst på skærmen.

/ Registreringsmenu:

 • F1 bruges til at se allerede registrerede poster (Historie menu).
 • F2 går tilbage til hovedmenu.
 • ESC er en multifunktionsknap. Denne bruges til at navigere baglæns mellem input felter eller markere input. Hvis et felt er markeret samt har input i form af tal/tekst, vil inputtet blive slettet. Hvis et felt er tomt vil der rykkes et felt baglæns. Såfremt sidste felt er markeret, og der trykkes ESC, vil dette gå tilbage til hovedmenuen.
 • Scan bruges til at aktivere scan-engine, i stedet for at indtaste manuelt.
 • Enter bruges til at registrere et manuelt input, dette er eksempelvis brugbart ved beskadiget stregkode eller indtastning af antal.

/ Historie menu (kun muligt at åbne i registreringsmenu):

 • F1 bruges til at slette markeret post.
 • F2 lukker historikmenuen og springer til registreringsmenu (optælling).
 • ESC lukker historikmenuen og springer til registreringsmenu (optælling).


/ PDA (DELFI MIRA/DELFI NOVA)

/ DELFI MIRA

 • Scan stregkode: Tryk på den orange SCAN knap på fronten af PDA’en
 • Sluk PDA’en: Tryk på SLUK knappen på top front af PDA’en
 • Genstart PDA’en: Tryk på ESC + Power knappen samtidig

 

/ DELFI NOVA

 • Scan stregkode: Tryk på en af de tre orange SCAN knapper på fronten eller siden af PDAen
 • Sluk PDA’en: Tryk på BLÅ knap efterfulgt af WINDOWS knappen i bunden af PDAen
 • Genstart PDA’en: Tryk på den lille RESET knap under ENT knappen


/ FEJLSØGNING

/ Genstart

Hvis PDA’en opføre sig underligt, prøv at genstarte PDAen. Se hvordan du genstarter PDA’en i afsnit om PDA.

/ Windows mobile enheder starter ikke

Hvis PC’en hvor du har Delfi Communication Center installeret har Windows 10, kan Windows Mobile Device Center havde problemer med at starte efter større opdateringer fra Microsoft til Windows 10

For at fikse det, kan du se vores support side for instruktioner:


www.support.delfi.com 
Løsninger -> Delfi -> Delfi Communication Center -> Windows Mobile Enheder